به سایت ما خوش آمدید.
-
فیلم ها

فیلم ها

 
  • دستگاه تمام اتوماتیک چاپ (تک رنگ)، برش و دوخت کیسه:


 
  • دستگاه تمام اتوماتیک چاپ (دو رنگ)، برش و دوخت کیسه:


 
  • دستگاه تمام اتوماتیک برش و دوخت کیسه:
 


 
  • دستگاه نیمه اتوماتیک برش و دوخت کیسه:


 
  • دستگاه تمام اتوماتیک برش و دوخت کیسه قیف دار لمینت شده:


 
  • دستگاه گاست و پرفراژ کیسه:
 


 
  • دستگاه گاست و پرفراژ کیسه مجهز به شمارنده (مترکن):


 
  • دستگاه تمام اتوماتیک دولاکن، برش و دوخت کیسه: